Informacja Wójta Gminy Żórawina

blog-img-08

Informuję że w placówkach oświatowych w Żórawinie wystąpiło kilka przypadków zarówno u dzieci – uczniów jak i nauczycieli zarażenie wirusem Sars covid-19.  Dyrektorzy placówek postępują zgodnie z przyjętymi procedurami. Wszystkie niezbędne instytucje zostały poinformowane o tym fakcie a decyzje zostały podjęte na podstawie opinii wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Decyzje dyrektora są również konsultowane z organem prowadzącym.  Nowa organizacja pracy szkoły i przedszkola ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo i chronić zdrowie państwa dzieci.  Proszę Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń zarówno dyrektorów, jak i ogólnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, to jest: zakrywania ust i nosa, zachowania i szczególnej dbałości o higienę rąk.

Udostępnij: