Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 29.03.2024 r.

Pieczęć

W dniu 28.03.2024 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeplinie ,,Nad Ślęzą” z siedzibą w Rzeplinie, ul. Jaśminowa 6 na wsparcie zadania publicznego pn. „Ceramiczne warsztaty w Bolesławcu”.

Bip: https://zorawina.bip.gov.pl/2024/informacja-wojta-gminy-zorawina-z-dnia-29-03-2024-r.html

Udostępnij: