Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 28.04.2023 r.

Pieczęć

W dniu 27.04.2023 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeplinie ,,Nad Ślęzą” z siedzibą w Rzeplinie, ul. Jaśminowa 6 na wsparcie zadania publicznego pn. „Lawendowe Warsztaty”.

https://zorawina.bip.gov.pl/2023/informacja-wojta-gminy-zorawina-z-dnia-28-04-2023-r.html

Udostępnij: