Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 10.05.2023 r.

Pieczęć

W dniu 08.05.2023 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Mędłowie z siedzibą w Mędłowie, ul. Osiedlowa 22 na wsparcie zadania publicznego pn.”Warsztaty Naturalnie w Mędłowie”.
https://zorawina.bip.gov.pl/2023/informacja-wojta-gminy-zorawina-z-dnia-10-05-2023-r.html

Udostępnij: