Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 08.05.2023 r.

Pieczęć

W dniu 04.05.2023 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich ,,Wilczyce” z siedzibą w Wilczkowie, ul. Kopernika 30/a na wsparcie zadania publicznego pn. „Wyjazdy studyjne z warsztatami”.
https://zorawina.bip.gov.pl/2023/informacja-wojta-gminy-zorawina-z-dnia-08-05-2023-r.html

Udostępnij: