Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 17.05.2023 r. – KGW Galowice

Pieczęć

W dniu 17.05.2023 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich Galowice z siedzibą w Galowicach, ul. Dębowa 12 na wsparcie zadania publicznego pn. „Sport na wesoło – zawody sportowe i festyn rodzinny dla mieszkańców Gminy Żórawina”.
https://zorawina.bip.gov.pl/2023/informacja-wojta-gminy-zorawina-z-dnia-17-05-2023-r-kgw-stary-sleszow.html

Udostępnij: