Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 05-04-2018 r. odnośnie zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia MONAR

blog-img-08

W załączeniu skan Informacji Wójta Gminy Żórawina oraz uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: „Kajakiem do zdrowia”.

Udostępnij: