Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 04.05.2023 r. – KGW Węgry

Pieczęć

W dniu 28.04.2023 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich ,,Węgierki” z siedzibą w Węgrach, ul. Strzelińska 2 na wsparcie zadania publicznego pn. „Wyjazdy studyjne z warsztatami”.
https://zorawina.bip.gov.pl/2023/informacja-wojta-gminy-zorawina-z-dnia-04-05-2023-r-kgw-wegry.html

Udostępnij: