Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 04.05.2023 r. – KGW Krajków

Pieczęć

W dniu 28.04.2023 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich ,,Krajkowianie” z siedzibą w Krajkowie, ul. Nowa 19 na wsparcie zadania publicznego pn. „Spotkania międzypokoleniowe wsi Krajków”.
https://zorawina.bip.gov.pl/2023/informacja-wojta-gminy-zorawina-z-dnia-04-05-2023-r-kgw-krajkow.html

Udostępnij: