Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 02.04.2024 r.

Pieczęć

W dniu 29.03.2024 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich ,,Zagródczanki” z siedzibą w Zagródkach, ul. Polna 1 na wsparcie zadania publicznego pn. „Festyn rodzinny dla mieszkańców Zagródek z okazji Dnia Dziecka”.

Bip: https://zorawina.bip.gov.pl/2024/889015_informacja-wojta-gminy-zorawina-z-dnia-02-04-2024r.html

Udostępnij: