Informacja Wójta Gminy Żórawina z 25.01.2023 r.

Pieczęć

W dniu 24.01.2023 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Fundacji CZAS NA NAS”, z siedzibą w Żórawinie, ul. Polna 18A, 55-020 Żórawina na wsparcie zadanie publicznego pn. „Teatralna Żórawina”.

https://zorawina.bip.gov.pl/2023/informacja-wojta-gminy-zorawina-z-25-01-2023-r.html

Udostępnij: