Informacja Wójta Gminy Żórawina z 24.03.2023 r.

Pieczęć

W dniu 24.03.2023 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO OKRĘG WROCŁAW z siedzibą we Wrocławiu, ul. K. Wielkiego 65 na wsparcie zadania publicznego pn. „Żórawińskie wędkowanie”.

https://zorawina.bip.gov.pl/2023/informacja-wojta-gminy-zorawina-z-24-03-2023-r.html

Udostępnij: