Informacja Wójta Gminy Żórawina w sprawie rekrutacji na rok 2020/2021

blog-img-08

Testy sprawnościowe do klasy IV sportowej w terminie określonym w harmonogramie (23.03. – 27.03.2020 r.) zostają odwołane.

O nowym terminie przeprowadzenia testów Wójt Gminy Żórawina poinformuje w późniejszym czasie.

Dzisiaj tj. 16 marca 2020 r. upływa termin rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację epidemiczną,   rodzice/ opiekunowie dzieci, którzy nie złożyli jeszcze dokumentów rekrutacyjnych mogą

wysłać  wniosek (skan lub w  wordzie) i skany pozostałych dokumentów lub oświadczenia o ich posiadaniu, drogą mailową na adres  placówki.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkola i szkół podstawowych lub na stronie www.gminazorawina.pl

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia z zakładu pracy, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o miejscu i wymiarze pracy, w tym zobowiązanie o dostarczeniu oryginału zaświadczenia do 30 marca br. dokumentów.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian będą Państwo informowani za pomocą strony: gminazorawina.pl oraz na stronach placówek oswiatowych.

Udostępnij: