Informacja Wójta Gminy Żórawina w sprawie otwarcia przedszkoli

blog-img-08

SZANOWNI RODZICE

Na konferencji, w dniu 29 kwietnia 2020 r, Premier RP poinformował, że według planu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 od dnia 6 maja 2020 roku możliwe będzie otwarcie przedszkoli dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ostateczną decyzje o terminie otwarcia przedszkoli podejmuje organ prowadzący oraz dyrektorzy przedszkoli.

W dniu 30 kwietnia 2020 r. zwróciłem się do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o szczegółowe wytyczne dotyczących przygotowania ww. placówek pod względem zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci i pracowników przy trwającej epidemii COVID-19.

Otworzenie przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach) uwarunkowane jest spełnieniem przez daną placówkę wychowania przedszkolnego obostrzeń ścisłego reżimu sanitarnego określonego w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin oraz pracowników tych jednostek jest dla nas priorytetem dlatego przez okres zamknięcia placówek podejmujemy niezbędne czynności mające minimalizować ryzyko zakażenia i przygotować placówki do przyjęcia dzieci tak aby spełnić warunki ścisłego reżimu sanitarnego oraz przygotować niezbędne procedury bezpieczeństwa.

Informację o terminie otwarcia przedszkoli podamy do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu czynności przygotowawczych.

 

                                                                          z poważaniem

                                                                  Wójt Gminy Żórawina

                                                                       /-/ Jan Żukowski

Udostępnij: