Informacja Wójta Gminy Żórawina

blog-img-08

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu programu współpracy na 2022 r.

Udostępnij: