Informacja WKU Wrocław

blog-img-08

Z dniem 1 stycznia 2011 roku rozpoczęła funkcjonowanie Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu, która przejęła zadania WKU Wrocław-1, WKU Wrocław-2 i WKU Wrocław-3.
Obszar administrowany przez WKU we Wrocławiu swoim zasięgiem obejmuje powiaty: milicki, oleœnicki, oławski, strzeliński, wrocławski, œredzki, trzebnicki i miasto Wrocław.
Strona internetowa WKU we Wrocławiu.

Udostępnij: