Informacja w sprawie wysokośœci stawek podatku od śœrodków transportu w 2015 roku

blog-img-08

Informujemy, że w roku 2015 na podatek od œśrodków transportu na terenie Gminy Żórawina obowiązywać będzie zeszłoroczna Uchwała Rady Gminy Żórawina nr XXXI/244/13 z dnia 25 paźŸdziernika 2013 roku.

Udostępnij:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email