Informacja w sprawie wysokośœci stawek podatku leśœnego w 2015 roku

blog-img-08

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 paźŸdziernika 2014 roku w sprawie œśredniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według śœredniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśœnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wynosiła 188,85 zł/m3.
Podatek leœny stanowi równowartoœć pieniężną 0,220 m3 drewna, w związku z czym stawka podatku leœśnego na rok 2015 wynosi 41,55 zł/ha.

Udostępnij: