Informacja w sprawie wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci w 2015 roku

blog-img-08

Informujemy, że obowišzujšcš na rok 2015 uchwałš w sprawie podatku od nieruchomoœci na terenie gminy Żórawina pozostaje zeszłoroczna uchwała Rady Gminy Żórawina nr XXI/243/13 z dnia 25 paŸdziernika 2013 roku.

Udostępnij: