Informacja w sprawie wysokoœci stawek podatków od nieruchomoœci, rolnego i od œrodków transportowych na rok 2011

blog-img-08

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczone zostały informacje w sprawie wysokoœci stawek podatków oraz deklaracje podatkowe na rok 2011.

Udostępnij: