Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

blog-img-08

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Żórawina — rok szkolny 2019/2020.”

Wójt Gminy Żórawina informuje, że w wyznaczonym terminie żaden podmiot uprawniony do udziału w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Żórawina – rok szkolny 2019/2020 na warunkach działania przedszkola prowadzonego przez Gminę Żórawina  nie zgłosił gotowości na  realizację zadania.

Udostępnij: