Informacja w sprawie odbioru odpadów

blog-img-08

Informujemy, że w zwišzku z wypadkiem, któremu uległ w dniu 31.01.2014 r. kierowca pojazdu WPO ALBA, nastšpiły przesunięcia w odbiorze odapdów komunalnych z terenu gminy Żórawina.

Odpady zielone i inne biodegradowalne w miejscowoœciach: Żórawina, Karwiany, Komorowice, Szukalice, Rzeplin zostanš odebrane w dniu 5.02.2014 r. (œroda),

Zmieszane odpady komunalne w miejscowoœciach: Węgry, Marcinkowice, Brzeœcie, Bogunów, Żerniki Wielkie, Przecławice, Jaksonów, Pasterzyce, Wilczków, Galowice zostanš odebrane w dniu dzisiejszym – 4.02.2014 r. (wtorek).

Udostępnij: