Informacja w sprawie możliwości umorzenia raty podatku rolnego za rok 2024

blog-img-08

Szanowni Rolnicy!!!!!!

Biorąc pod uwagę trudną sytuację dochodową gospodarstw rolnych na terenie gminy Żórawina wywołaną przez niekontrolowany import zbóż i kukurydzy z Ukrainy, Wójt Gminy Żórawina informuje o podjęciu działań zmierzających do udzielenia realnej pomocy poszkodowanym rolnikom.

W związku z powyższym informujemy wszystkich poszkodowanych rolników, którzy z tego tytułu ponieśli straty, że istnieje możliwość składania wniosków o udzielenie ulg w podatku rolnym, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, tj. umorzenia raty podatku rolnego za 2024 rok. Wnioski należy składać po terminie płatności wnioskowanej raty.

Udostępnij: