INFORMACJA W SPRAWIE DZIERŻAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE ORAZ WNOSZENIA OPŁAT

blog-img-08

Informujemy, iż w najbliższych dniach odbędš się we wsiach spotkania przedstawicieli firmy WPO ALBA S.A. z zainteresowanymi dzierżawš pojemników.

Po otrzymaniu harmonogramu spotkań z WPO ALBA S.A, gmina niezwłocznie umieœci informacje na stronie gminy, przekaże sołtysom oraz wywiesi ogłoszenia.

W przypadku gdy dotychczasowi odbiorcy odpadów odebrali swoje pojemniki, prosimy gromadzić œmieci w workach.
WPO ALBA S.A zadeklarowała, iż wszystkie œmieci zostanš odebrane.

OPŁATA ZA ŒMIECI

 TERMIN PIERWSZEJ WPŁATY DO 15 LIPCA 2013 r.

 INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO 

 JEŻELI DO 10 LIPCA 2013 r. NIE OTRZYMASZ INDYWIDUALNEGO NUMERU KONTA LUB CHCESZ ZAPŁACIĆ ZA WYWÓZ ODPADÓW WCZEŒNIEJ WPŁAĆ PIENIĽDZE NA KONTO OGÓLNE:

 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Zwišzek Międzygminny Œlęza-Oława
z siedzibš w Strzelinie
ul. Zšbkowicka 11
57-100 Strzelin
Nr konta: 67 1240 3464 1111 0010 5056 6777 

 UWAGA!
Bardzo prosimy o dokładne dane w tytule przelewu po których będziemy w stanie zidentyfikować deklarujšcego, czyli imię i nazwisko osoby wskazanej w deklaracji , dokładny adres nieruchomoœci wskazany w deklaracji, w innym przypadku wpłaty mogš zostać potraktowane jako do „wyjaœnienia” i uznane jako nieuregulowane.

Udostępnij: