Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

blog-img-08

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Udostępnij: