Informacja – przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

blog-img-08

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym realizującym wychowanie przedszkolne lub objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na trasie z miejsca zamieszkania dziecka lub ucznia do placówki oświatowej i z powrotem, jest zadaniem gminy.

Na terenie Gminy Żórawina szczegółowe zasady:

Udostępnij: