Informacja Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu

blog-img-08

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż w dniu 19 marca 2014 r. w godz. 10.00-14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina, przy ul. Kolejowej 6, pracownicy urzędu skarbowego będš przyjmowali zeznania roczne od mieszkańców Gminy Żórawina kierowane do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z tej formy składania rozliczeń skierowanej do mieszkańców Gminy, a szczególnie do:

– osób niepełnosprawnych,
– osób, które majš ograniczone możliwoœci przemieszczania się,
– osób starszych.

Z przyczyn technicznych i prawnych nie przewiduje się w tym punkcie składania zeznań możliwoœci regulowania wpłat gotówkowych zadeklarowanych zobowišzań podatkowych.

Jednoczeœnie informujemy, iż złożenia rozliczenia rocznego PIT można dokonać elektronicznie (całodobowo) za poœrednictwem strony internetowej: www.e-deklaracje.gov.pl , osobiœcie w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu (w godzinach pracy wskazanych na stronie www.pus.wroclaw.pl) lub wysłać za poœrednictwem placówki pocztowej.

Udostępnij: