Informacja od firmy WPO ALBA S.A.

blog-img-08

W zwišzku z tym, że częœć odbiorów odpadów komunalnych rozpoczyna się w godzinach nocnych lub porannych informujemy, że ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ WIECZOREM DZIEŃ WCZEŒNIEJ.

Udostępnij: