Informacja o projekcie „Kursy Kwalifikacji Wstępnej Przyœpieszonej dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw branży transportowej”

blog-img-08

Projekt „Kursy Kwalifikacji Wstępnej Przyœpieszonej dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw branży transportowej”, które sš w 80% finansowane ze œrodków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w okresie: marzec 2011 roku – styczeń 2013 roku na terenie Dolnego Œlšska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo przedsiębiorstw.

Założenia projektu:
W ramach projektu zaplanowano kursy kwalifikacji wstępnej przyœpieszonej kat. C na przewóz rzeczy (5 grup po 15osób) oraz kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D na przewóz osób (3 grupy po 15osób) dla osób zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach branży transportowej, pracujšcych na terenie województwa dolnoœlšskiego.

Dodatkowe informacje dostępne sš na stronie internetowej http://www.ue.kwalifikacjewstepne.pl .

Udostępnij: