Informacja o programie ministerialnym „Czyste Powietrze”

blog-img-08

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się ulotka informacyjna Monisterstwa Środowiska w sprawie uruchamianego programu „Czyste Powietrze” dla osób, które planują wymianę dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne.

Wszelkie informacje na temat programu, (np. od kiedy ruszy nabór wniosków, forma i procedura składania) będzie można uzyskać na stronie ministerstwa: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

oraz

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który będzie przyjmował i rozpatrywał indywidualne wnioski mieszkańców z terenu województwa,  53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24, Tel. (71) 333-09-30, Tel. (71) 333-09-40, poczta@fos.wroc.pl www.wfosigw.wroclaw.pl


 

Udostępnij: