Informacja o petycjach

blog-img-08

Do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęły dwie petycje od osoby prawnej: Szulc-Efekt sp. z o. o, ul. Poligonowa 1 , 04-051 Warszawa.

Pierwsza z nich dotyczy programu „Wzorowa Łazienka”, druga dotyczy działań związanych z kształtowaniem zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

W myśl art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Urząd Gminy poniżej publikuje treść petycji.

Udostępnij: