Informacja o naborze ławników

blog-img-08

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2011r. upływa kadencja ławników wybranych w 2007 roku.
W zwišzku z powyższym Rada Gminy Żórawina jesieniš bieżšcego roku dokona wyboru ławników na lata 2012-2015.
Termin zgłaszania kandydatur na ławników upływa 30 czerwca 2011r.
Na Biuletynie Informacji Publicznej naszej Gminy w dziale KOMUNIKATY znajdujš sie szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych.

Udostępnij: