Informacja o losowaniu

blog-img-08

W pištek 8 maja 2015 r. o 13:00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie odbędzie się losowanie uczestników do programu dotacji do instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Żórawina.

Do dnia 7 maja 2015 r. powołana zostanie komisja, która przeprowadzi losowanie wœród mieszkańców, którzy złożyli w ustalonym terminie deklaracje uczestnictwa w dofinansowaniu instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu „PROSUMENT” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozlosowana zostanie lista podstawowa oraz lista rezerwowa uczestników.

Projekt polegał będzie na instalacji 80 instalacji solarnych (do ogrzania ciepłej wody użytkowej).

Realizacja projektu uzależniona jest od przyznania dotacji przez Urzšd Marszałkowski Województwa Dolnoœlšskiego.

Udostępnij: