Informacja o konsultacjach w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarzšdowymi

blog-img-08

Uprzejmie informuję, że stosownie do art. 5a ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) Gmina Żórawina jest zobowišzana do uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarzšdowymi oraz Podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym.

W celu przeprowadzenia konsultacji w/w Programu Wójt Gminy Żórawina zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Żórawinie w dniu 19 listopada 2013r. o godzinie 16.00 .

Poniżej zamieszczam projekt Programu Współpracy.

Maria Firecka

Projekt Programu

Udostępnij: