Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

blog-img-08

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (DZ.U z 2018 r., poz. 1152) Wójt Gminy Żórawina przekazuje mieszkańcą informację dotyczącą jakości wody.

Raport w załączniku.

Udostępnij: