Informacja o I Sesji Rady Gminy nowej kadencji 2018-2023

blog-img-08

W dniu 20.11.2018 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Żórawina w nowej kadencji 2018-2023. Zgodnie z porządkiem obrad, nowi Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze a następnie złożyli ślubowanie. W kolejnych punktach sesji, po wyłonieniu komisji skrutacyjnej, w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Pan Michał Duszyński, a następnie odbyło się głosowanie w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego. Na stanowisko to wybrany zosłał Pan Piotr Żelazo. Następnie dokonano wręczenia zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi, po czym Pan Jan Żukowski złożył ślubowanie. Na tym obrady zakończono.


 

 

Udostępnij: