Informacja na temat publikacji uwag do raportu o oddziaływaniu na śœrodowisko

blog-img-08

Urząd Gminy Żórawina informuje, że:

1) Opracowane uwagi do raportu o oddziaływaniu na śœrodowisko Fermy Norek Dział Specjalny – Skocki na działkach nr 52/6 i 52/9, obręb Brzeœcie oraz wpływ budowy i eksploatacji fermy na zabytki pozostające w bliskim jej sąsiedztwie sporządzone przez Pana Kraœnego były publikowane:
– w dniu 22.03.2013 r. na zebraniu wiejskim w Węgrach;
– w dniu 05.04.2013 r. na konferencji, przed manifestacją pod Urzędem Wojewódzkim w restauracji „Vega” a następnie zamieszczone na stronach internetowych, np. facebook.com
2) Urząd Gminy nie zamieszczał w/w uwag na swojej stronie internetowej.
3) Ponadto należy zaznaczyć, że Pan Kraœny przygotował powyższe opracowanie na zlecenie Gminy Żórawina. Należy też dodać, że Pan Kraœny nie zaznaczył przed żadnym swoim wystąpieniem ani też po wystąpieniu, że jego opinia była przygotowana na zlecenie Gminy Żórawina.

Udostępnij: