INFORMACJA – KONTROLA SZAMB

blog-img-08

Urząd Gminy Żórawina rozpoczyna kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe przy al. Niepodległości w Żórawinie:

– w dniu 09.08.2018 r. od godz. 09:00 kontrolowane będą nieruchomości o nr: 46, 46a, 44, 42, 40, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12;

– w dniu 10.08.2018 r. od godz. 09:00 kontrolowane będą nieruchomości o nr: 29, 27, 25, 23, 21, 19b, 19.

Podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Pouczamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Źródło: Urząd Gminy Żórawina, www.gminazorawina.pl

Udostępnij: