Informacja Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

blog-img-08

Szanowni Państwo!
GZGK w Żórawinie przypomina mieszkańcom wsi Marcinkowice o zakazie wykorzystywania wody z własnych ujęć do celów spożywczych.

Informujemy o możliwoœci zamówienia dostawy wody pitnej (nieodpłatnie) w siedzibie GZGK pod numerem telefonu 0-71 3165116 od poniedziałku do pištku w godz. 8.00 – 15.00 .
Podadto istnieje możliwoœć poboru wody z sieci wodocišgowej z hydrantu w miejscowoœci Brzeœcie (hydrant zaopatrzony jest w kran).

Dodatkowo zakład może nieodpłatnie zdezynfekować Państwa ujęcie wodne. Osoby zainteresowane proszone sš o kontakt z GZGK w Żórawinie.

Zakaz obowišzuje do odwołania.

Bartłomiej Dytwiński, p.o. Dyrektora GZGK w Żórawinie

Udostępnij: