Informacja Gminnego Oœrodka Pomocy Społecznej

blog-img-08

W dniu 31.12.2009 r. Gminny Oœrodek Pomocy Społecznej w Żórawiniezakończył realizację projektu systemowego współfinansowanego przez UnięEuropejskš ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Działajšcwykorzystujesz szansę”.
Szczegóły zakończenia programu dostępne sš na Biuletynie Informacji Publicznej w dziale KOMUNIKATY.

Udostępnij: