Informacja dotyczšca inwestycji „Budowa fermy norek”

blog-img-08

Pismo Wójta Gminy Żórawina do inwestora inwestycji p.n.:”Budowa Fermy Norek Dział Specjalny – Skocki, na działkach nr 52/9 i 52/6 w miejscowoœci Brzeœcie, gmina Żórawina”

Pismo do inwestora

Udostępnij: