INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAZU SPALANIA ODPADÓW W PIECACH

blog-img-08

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym i częstymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach przypominamy, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale co najważniejsze to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  (Dz.U.2018.992 ze zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny.

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

To jednak najmniejsza kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to my wszyscy. W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Żórawina apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich.

Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, którzy reagują na niewłaściwe gospodarowanie odpadami oraz dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach  i ogniskach.

Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia.

Źródło materiałów informacyjnych : (Instytut Rozwoju Terytorialnego,

https://irt.wroc.pl/strona-227-materialy_informacyjne_o_uchwalach.html)

Udostępnij: