Informacja dotycząca przebudowy ul. Gimnazjalnej, Księżycowej, Sportowej, Słonecznej i Gwiaździstej w miejscowości Żórawina.

blog-img-08

W nawiązaniu do wniosków mieszkańców Żórawiny w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicach: Gimnazjalnej, Księżycowej, Sportowej, Słonecznej, i Gwiaździstej w miejscowości Żórawina informujemy, że tut. Urząd zlecił wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji. W ramach przedmiotowego opracowana wykonana zostanie m.in.: dokumentacja geotechniczna, plan sytuacyjny i wysokościowy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy. Dokumentacja zostanie również uzgodniona z wszystkimi gestorami sieci przebiegającymi w przedmiotowych ulicach. O postępach prac będziemy informować na stronie internetowej Urzędu Gminy Żórawina.

 

Informację przygotował: Tomasz Gracz


 

Udostępnij: