Informacja dotycząca procedury szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy.

drought-g1bc16e606_1920

Informacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2022 r.

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi powoływania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy DUW informuje, że w 2020 r. nastąpiła zmiana procedury szacowania szkód.

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1009), które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą (§ 5 ust. 7a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Informacje dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2

oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html.

 

Procedura szacowania szkód pozostaje niezmienna w przypadku szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków   wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy w środku trwałym (sadach).

Udostępnij: