Informacja dotycząca MPZP obręb Brzeście

blog-img-08

 

Informujemy, że został opracowany projekt MPZP dla obrębu geodezyjnego Brzeście, który uwzględnia wniosek Komisji Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Żórawina sformułowany na posiedzeniu dnia 11.07.2016 r.

W treści projektu uwzględniono:

a) zakaz hodowli, uboju i przetwórstwa zwierząt mięsożernych i futerkowych,

b) zakaz przetwórstwa mięsa i ryb, produkcji futer i skór, wytwarzania klatek, magazynowania karmy dla zwierząt,

c) maksymalnie 0,5 DJP.

Opracowany projekt planu przekazany został do Rady Gminy Żórawina.

 

 

Udostępnij: