INFORMACJA Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

info

dla podmiotów uprawiających ziemniaki i pomidory w sąsiedztwie rzek – Oława, Odra, Ślęza i Widawa

Informuję, że w wodach rzeki Oława, Odra Ślęza i Widawa stwierdzono obecność bakterii Ralstonia solanacearum, która posiada status agrofaga kwarantannowego i jest zagrożeniem dla roślin żywicielskich, w szczególności ziemniaka i pomidora.

W związku z powyższym, została wyznaczona strefa porażenia i za zakażone ww. bakterią uznano

 • wody rzeki Ślęza na odcinku ok. 1 km (od punktu oznaczonego na mapie współrzędnymi 51°03’25.9″N 16°59’29.1″E na wysokości ulicy Atramentowej we Wrocławiu do punktu 51°03’56.3″N 16°59’09.3″E przy Moście Klecińskim we Wrocławiu);
 • wody rzeki Oława na odcinku ok. 1 km (500 m w górę rzeki od mostu na drodze nr 346
  w m. Jaczkowice do punktu oznaczonego na mapie współrzędnymi 50°54’38.5″N 17°17’04.1″E oraz 500 m w dół rzeki od ww. mostu do punktu oznaczonego na mapie współrzędnymi 50°55’07.7″N 17°17’14.4″E);
 • wody rzeki Odry na odcinku ok. 2 km (od ujścia rzeki Widawy do 267,5 km rzeki Odry oraz od punktu oznaczonego na mapie współrzędnymi 51°08’37.9″N 16°58’39.1″E
  na wysokości Cypla Kozanowskiego we Wrocławiu do punktu 51°09’10.0″N 16°58’37.7″E przy Lesie Osobowickim we Wrocławiu);
 • wody rzeki Widawy na odcinku ok. 60 km (od ujścia rzeki Widawy do rzeki Odry, do granicy woj. dolnośląskiego i opolskiego na obszarze gminy Bierutów, obręb Karwiniec);

 

Bakteria może przenosić się z zakażonymi wodami powierzchniowymi, dlatego nie należy stosować wody pochodzącej z wyżej wskazanych odcinków rzek do nawadniania, zraszania oraz opryskiwania roślin ziemniaka i pomidora.

Bakteria Ralstonia solanacearum nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt.

 

Bakteria może się rozprzestrzeniać przez zainfekowane:

 • rośliny, w tym bulwy ziemniaka
 • narzędzia, środki transportu i glebę przylegającą do sprzętu używanego przy produkcji roślin żywicielskich.

 

W przypadku gdy zainfekowane zostaną rośliny ziemniaka lub pomidora, porażenie w większości przypadków jest bezobjawowe, a objawy chorobowe obserwuje się dopiero w kolejnych sezonach uprawy w następujących postaciach:

 

– na częściach zielonych roślin żywicielskich:

 • więdnięcie pojedynczych liści na końcach łodyg
 • brązowe przebarwienia łodyg i liści prowadzące do zamierania roślin
 • wyciek białego śluzu bakteryjnego po przekrojeniu łodygi

 

– na bulwach ziemniaka po ich przekrojeniu:

 • brązowe przebarwienia tkanki
 • wyciek kremowego śluzu bakteryjnego i gnicie bulw

 

Z uwagi na możliwość rozprzestrzeniania się bakterii na znaczne obszary województwa/kraju, zaleca się dokładne obserwacje upraw ziemniaków i pomidorów pod kątem objawów powodowanych przez bakterię. W przypadku ich zaobserwowania należy skontaktować się niezwłocznie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
(tel: 71 371 84 31 wewn. 35, e-mail: dnf-wroclaw@piorin.gov.pl). Szczegółowe informacje
nt. bakterii można uzyskać na stronie www.gov.pl/piorin

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  Bernadeta Kucharska

Udostępnij: