Informacja dla rolników w sprawie wywozu ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE

blog-img-08

Główny Inspektorat Ochrony Roœlin i Nasiennictwa informuje, że w 2012 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystšpiło do Komisji Europejskiej o złagodzenie zasad wysyłki polskich ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednakże, Komisja Europejska uzależniła podjęcie decyzji w tej sprawie, m.in. od wyeliminowania przypadków nielegalnego wywozu ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE, bez wymaganych dokumentów i oznakowań.
W powyższej sprawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosował następujšcy komunikat:

Komunikat

Udostępnij: