Informacja dla rolników

blog-img-08

Informujemy, że jak co roku radcy ds. rolnictwa indywidualnego Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu rozpoczynajš akcję prewencyjnš Państwowej Inspekcji Pracy skierowanš do rolników indywidualnych.
W lipcu i sierpniu będš wizytować gospodarstwa rolne w gminach Powiatu Wrocławskiego.
Podczas przeprowadzonych wizytacji indywidualnych gospodarstw rolnych uwagę będš skupiać na:
– bezpieczeństwu i ochronie zdrowia dzieci w rolnictwie
– bezpieczeństwu i ochronie zdrowia osób pracujšcych w rolnictwie
– przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn rolniczych, w szczególnoœci maszyn żniwnych, podczas transportu płodów rolnych.

Niech poprawa bezpieczeństwa pracy na wsi będzie naszym wspólnym celem!

List otwarty do rolników

Udostępnij: