Informacja dla przedsiębiorców i osób prowadzšcych działalnoœć gospodarczš w Gminie Żórawina

blog-img-08

Od 1 lipca do końca 2011 roku trwa przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujšcych przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni).
Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.
Tylko do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt gminy pozostaje organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.

Gmina Żórawina na dzień dzisiejszy dokonała eksportu z ewidencji gminnej do CEIDG ok 500 wpisów spełniajšcych wszystkie wymagania eksportu stawiane przez Ministerstwo Gospodarki.
Oznacza to, że ok 350 wpisów wymaga korekty danych.

SprawdŸ czy Twoja firma jest już w CEIDG

Jeœli nie moga Państwo znaleŸć danych swojej firmy na portalu CEIDG prosimy o kontakt z Gminnš Ewidencjš Działalnoœci Gospodarczej w Żórawinie pod nr telefonu 71 3814162 w sprawie uzupełnienia lub aktualizacji danych.

Aby uniknęli Państwo komplikacji z podstawš prawnš działalnoœci firmy od nowego roku prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Udostępnij: