Informacja dla mieszkańców ul. Wrocławskiej w Komorowicach

Komorowice, Wrocławska,_page-0001

Urząd Gminy w Żórawinie informuje, że na czas zamknięcia części ul. Wrocławskiej w Komorowicach, Wykonawca odbierający odpady komunalne na terenie gminy Żórawina, na działce wyznaczonej przez Urząd Gminy w Żórawinie podstawi pojemniki zbiorcze na zmieszane odpady komunalne (3 x 1100 litrów) w dniu 28.10.2022 r.. Mieszkańcy remontowanej ulicy Wrocławskiej nr 22-25, na czas remontu, będą gromadzić swoje odpady jako zmieszane odpady komunalne w tych pojemnikach.

Udostępnij: